Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Akkelien Ekkers hierna te noemen Praktijk Akkelien Medina.
1. Deelname aan de lessen/workshops kan alleen als je je akkoord verklaart met de algemene voorwaarden van Praktijk Akkelien Medina.
2. Praktijk Akkelien Medina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële- immateriële schade en/of verlies/diefstal tijdens het verblijf op de les locatie.
3. Deelname aan de lessen/workshops is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van je verwacht dat je de eigen fysieke en mentale grenzen bewaakt. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures, kwetsuren, die al dan niet direct in verband staan of in verband worden gebracht met het deelnemen van de lessen.
4. Zijn er speciale (lichamelijke) condities die belangrijk kunnen zijn om te weten voor de docent ,vermeldt dat dan bij de aanmelding van de lessen. Als je twijfelt of je conditie het toe laat om yoga te doen overleg het dan met je huisarts/fysiotherapeut.
5. Praktijk Akkelien Medina, behoudt het recht een les, door omstandigheden en bij hoge uitzondering te laten vervallen. Er zal getracht worden de continuïteit van de lessen te waarborgen, eventueel door vervanging van de docent zodat de les onder normale omstandigheden door kan gaan.
6. Akkelien Medina/ Yogabewust, behoudt zich het recht om een aanmelding of inschrijving te weigeren.
7. De inschrijving/aanmelding  is pas definitief als het lesgeld/ consulttarief een dag voor aanvang op de rekening staat van Yogabewust NL53 INGB 0007 0549 43. Vermeld hierbij de naam waarmee je bent aangemeld. Alleen in overleg contante betaling.
8. Akkelien Medina/ Yogabewust, verleent onder geen enkele voorwaarde restitutie over betaald les en/of cursusgeld.
9. Een consult, individueel of in een groep is geen vervanging voor een behandeling van een arts of specialist. Je draagt ten alle tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan een consult, les of evenement.
10. Akkelien Medina / Yogabewust is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
11.Bij afmelding binnen 24 uur voor het consult, de les of workshop wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Scroll naar boven