Privacyverklaring

Privacyverklaring van Akkelien Medina Leeuwarden  e.o.
www.akkelienmedina.nl KVK 01167940 verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens die u zelf aan mij hebt doorgegeven.
Hierbij bevestig ik dat deze gegevens vertrouwelijk worden gebruikt voor een persoonlijke e-mail of voor een nieuwsbrief. Ik zal deze gegevens nooit zonder overleg aan derden doorgeven.

Als ik vanwege andere reden gebruik wil maken van uw persoonsgegevens zal dit altijd in overleg gaan om hier toestemming voor te krijgen.

Ik doe mijn best uw gegevens te waarborgen. Dat betekend dat ik:
*Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke gegevens.
*Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
* Als uw behandelend coach heb ik als enige toegang tot uw gegevens die zijn genoteerd tijdens ons intakegesprek
*Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim)

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waar de persoonsgegevens voor nodig zijn.
U hebt het recht om de gegevens in te zien of te laten verwijderen.

Scroll naar boven